Over JOT

“Jongeren zijn de toekomst”, maar vaak worden ze niet serieus genomen in wat zij belangrijk vinden en wordt er überhaupt niet naar ze geluisterd of worden ze niet betrokken bij de grote vraagstukken in de wereld. Terwijl juist jongeren vaak belangeloos naar vragen én oplossingen kijken en ze ‘de toekomst’ zijn.

De eerste JongerenTop werd in 2019, in het Groningse aardbevingsgebied, georganiseerd. 850 jongeren gingen met elkaar in gesprek over hun toekomst in de regio. Wat vinden zij belangrijk voor hun toekomst? Hier kwamen de jongeren met grote thema’s als klimaat, voorzieningen en onderwijs (lees meer: https://jongeren.top/jot-2019/ ) en concrete ideeen als een wedstrijd om afval te verminderen en een Museum Dorpentour.

Zowel vanuit jongeren als aanwezige organisaties kwam de wens om jongeren meer invloed en een stem te geven. JongerenTop heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren gehoor gegeven aan deze jonge stem, met als basis: dialoog, ontspanning en ontmoeting.

Het doel van JongerenTop is om jongeren een structurele stem en invloed te geven op beleid en uitvoering van organisaties en overheden. 

Als we jongeren serieus nemen, betekent dit ook dat een JongerenTop nooit alleen door volwassenen georganiseerd kan worden. Dit moet samen met, voor en door jongeren. 

Wat is een JongerenTop

Een JongerenTop (JOT) is een bijeenkomst waarin een groep van minimaal 25 jongeren vanuit verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaat over een bepaald onderwerp. Naast de dialoog is ook beleving een belangrijk onderdeel van een JongerenTop. Dit kan in verschillende vormen: workshops (cultureel of sportief), excursies, speurtochten of andere werkvormen. Per doel en vraag wordt gekeken naar wat de beste invulling is. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met jongeren zelf: wat zouden zij willen? Waar moet de JongerenTop aan voldoen zodat zij zelf mee zouden doen? We werken daarbij meestal met een zogenaamde spiegelgroep. 

We halen ook de jongeren uit hun comfortzone, want tijdens de dialoogsessies en tijdens de beleving mixen we de jongeren. Het doel is om kennis, begrip en verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Juist jongeren van verschillende scholen, uit diverse delen van het land, zetten we bij elkaar om het gesprek aan te gaan en samen iets te ondernemen, dit  is een verrijking voor de output, maar ook voor de jongeren zelf.