75 jaar Niedersachsen

De Duitse deelstaat Niedersachsen bestond in 2021 75-jaar. Het thema was Klimaatactie & Industrie. Minister-President Stephan Weil van Niedersachsen nodigde naast vele andere relaties ook jongeren uit om van gedachten te wisselen en om adviezen te geven over beslissingen die invloed hebben op onze toekomst. 

JOT. is door RCE SPARK Fryslân gevraagd om een Nederlandse jongerendelegatie te werven en voor te bereiden op deze uitwisseling. Twaalf jongeren uit de vier noordelijke provincies, Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland vertegenwoordigden de Noord-Nederlandse jongeren.

Wat is het idee?

De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel leverden elk drie jongeren-ambassadeurs met een docent. In de voorbereiding, tijdens de reis en na afloop trad de groep gezamenlijk op. JOT bereidde de jongeren en de docenten inhoudelijk en cultureel voor, zodat zij tijdens de uitwisseling een constructieve bijdrage konden leveren. We organiseerden hiervoor in de aanloop naar de conferentie een aantal gezamenlijke excursies naar duurzame bedrijven in de vier provincies en werkten aan interculturele samenwerking, jongerenparticipatie en -invloed en aan een toekomstigbestendige klimaatvriendelijke industrie in Nederland en daarbuiten.

Uitkomsten

Lees de Call to Action hier.

Presentatie manifest in Stadthagen (Duitsland) door Duitse en Nederlandse jongeren

De groep jongeren op excursie door Hannover