Waddenmars

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseerden we de Waddenmars in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee, met en voor jongeren die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Om hiermee jongeren een stem te geven in beleid en toekomstvisies voor het Waddengebied. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met ArcadiaMinisterie van de Toekomst/ JongerenTop en de Waddenacademie een meerdaags programma.

De Waddenmars biedt de jongeren een Waddenbeleving als nooit tevoren. Met twee dagen vol activiteiten op en rond het Wad die alle zintuigen prikkelden en met ontmoetingen en gesprekken met experts, bewoners uit het gebied, toevallige voorbijgangers en schoolklassen.
Gericht op de toekomst van het Wad; de balans tussen ecologie en economie én het nalatenschap van het Wad voor volgende generaties. 

Alle input gebruikten de jongeren op de derde dag tijdens een plekberaad. Ze stelden een manifest op met het toekomstbeeld voor het Wad in 2050 en de wijze waarop de jongeren daarin een stem willen hebben.

Het manifest werd na afloop van de Waddenmars overhandigd aan Donné Slangen, Waarnemend Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Een aantal jongeren nam vervolgens deel aan de trilaterale jongerenconferentie eind augustus/begin september 2022, vooruitlopend op de trilaterale Ministersconferentie eind november 2022.

Uitkomsten

Het manifest lezen? Dat kan hier!

Programma mini Waddencollege

20 mei vond er online een mini Waddencollege plaats voor de deelnemers aan de Waddenmars. Naast dat er genoeg gelegenheid werd geboden voor een eerste kennismaking, zullen deskundigen van der Waddenacademie presentaties geven. Achtereenvolgens zijn dit Prof. Dr. Ir. Katja Phillipart over Ecologie en Prof. Dr. Pieter van Beukering over Economie.

Drie waddenprovincies – drie routes

De Waddenmars bestaat uit drie routes, met elk een eigen startpunt, die eindigen in Moddergat. Drie groepen van ongeveer 10 jongeren met begeleiding volgden gezamenlijk één van deze routes. De startpunten van de routes waren:

  1. Treinstation Delfzijl (route Groningen)
  2. Bootterminal Harlingen-Haven (route Friesland)
  3. Bootterminal Den Helder (route Noord Holland)