Transitie Landelijk Gebied

De startnotitie van de provincie is de basis om met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken, in samenhang met andere opgaven die in de provincie spelen. De provincie wil samen met belanghebbenden, en dus ook jongeren, in de gebieden toewerken naar een gebiedsplan, voor een mooie, gezonde leefomgeving, met perspectief voor landbouw en ondernemers, en een toekomstbestendig Groningen.

Maar waarom jongeren betrekken?

De transitie gaat over hun toekomst, het is niet meer dan logisch dat ook jongeren mee kunnen doen bij beleidsontwikkelingen die hun toekomst aangaat. Daarnaast is de provincie een relatief onbekende organisatie voor jongeren, door hen mee te nemen in beleidsvorming krijgen jongeren een beter beeld bij wat de provincie doet. Maar bovenal: jongeren kunnen hun perspectief op de vraagstukken geven, wat mogelijk leidt tot nieuwe inzichten.

JongerenTop organiseert workshops en dialoogsessies met en voor jongeren om hun input op te halen voor deze belangrijke transitie.