Portfolio

Wat hebben we gedaan?

JOT 2019

Jongeren de baas in aardbevingsgebied

Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen waar zo’n 30.000 jongeren wonen. Wat vinden zij belangrijk voor hun toekomst in Groningen? Het gaat immers om beslissingen over hun toekomst, beslissingen waarmee zij het langste moeten leven. Wat vinden de jongeren belangrijk in deze kwestie? Wat zien zij als oplossingen? Wat kunnen zij zelf doen? Jongeren dragen bij in kansen, oplossingen en innovatie. Volwassenen voeren nu het woord en de lobby, terwijl de toekomst door jongeren wordt gerealiseerd.

Youth for Climate Adaptation

Het klimaat verandert en de effecten daarvan worden met de dag beter zichtbaar. Tijd om na te gaan denken over hoe we kunnen omgaan met deze veranderingen. Daarom werd op maandag 25 januari 2021 de wereldtop ‘Climate Adaptation Summit’ georganiseerd in Rotterdam. Tijdens dit evenement kwamen wereldleiders bij elkaar om te praten over het onderwerp, afspraken te maken en tot actie over te gaan.

Omdat het vooral de jongeren zijn die met deze klimaatveranderingen moeten leven, krijgen zij de kans om hun stem tijdens het evenement te laten horen. De bijdrage van de jongeren kan op deze manier overgenomen worden in een gezamenlijke verklaring. Tijdens de Jongerenklimaattop over klimaatadaptatie op 22 januari in Groningen kregen jongeren van over de hele wereld de mogelijkheid om (online) samen te komen en te werken aan hun inbreng voor de wereldtop.

Gaan in Groningen

Groningen is volop in beweging. Met de bus reis je van het Groninger Waddengebied naar de bruisende binnenstad. Via de fiets ontdek je de mooiste plekjes in de provincie. En met de trein reis je ontspannen naar je werk. Hoe je ook beweegt, mobiliteit loopt als een rode draad door ons maatschappelijke leven. Hoe wij Groningers straks werken en leven, heeft invloed op hoe we ons verplaatsen. Hoe kijken jongeren naar mobiliteit, nu en voor de toekomst? JOT organiseerde verschillende activiteiten voor 8-28 jaar in opdracht van Provincie Groningen om zo de input van deze doelgroep mee te nemen in het beleid.

75 jaar Niedersachsen

De Duitse deelstaat Niedersachsen bestond in 2021 75-jaar. Het thema was Klimaatactie & Industrie. Minister-President Stephan Weil van Niedersachsen nodigde naast vele andere relaties ook jongeren uit om van gedachten te wisselen en om adviezen te geven over beslissingen die invloed hebben op onze toekomst. 

Waddenmars

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseerden we de Waddenmars in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee, met en voor jongeren die zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de Wadden. Om hiermee jongeren een stem te geven in beleid en toekomstvisies voor het Waddengebied. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde hiervoor in samenwerking met Arcadia,  Ministerie van de Toekomst/ JongerenTop en de Waddenacademie een meerdaags programma.

1000 stemmen

Op woensdag 7 december 2022 organiseerden het Noord Nederlands Orkest en de JongerenTop in De Oosterpoort in Groningen een programma samen met Typhoon over muziek, identiteit en uitsluiting. Een uniek en eenmalig programma voor jongeren van 16 t/m 25 jaar uit de drie Noordelijke provincies van veertien VO bovenbouw en MBO opleidingen.

Campus Eemsdelta

Talenten ontdekken en ontwikkelen? Leren wat je niet op school leert? Dat is waar Vibes voor staat. Op de Campus Eemsdelta ontwikkelt de JongerenTop, samen met 2BE, Barkema de Haan en Ivak het buitenschoolse programma voor alle jongeren in de regio. Een programma om te ontdekken welke sport je tof vindt, of je creatief bent, maar ook ‘sociaal-emotionele’ ontwikkeling staat centraal in het programma.

18 in 2023

Op 7 juli is er speciaal voor iedereen die in 2023 18 jaar is geworden of wordt een event waarbij stilgestaan wordt bij dit bijzondere moment. Bibliotheken Mar en Fean heeft, met financiële steun van Provincie Fryslân, het initiatief genomen om hier samen met twintig 17- en 18-jarigen vorm aan te geven, wat heeft geleid tot het event ‘18 in 2023’ op 7 juli in Sneek.

Meer weten?

Of samen een tof project starten?

Contact

info@jongeren.top
061831 9635

Copyright © 2024 All right reserved.