Aftrapbijeenkomst

Jonge groningers

in gesprek met Staatssecretaris Vijlbrief

De komende jaren worden er volop kansen en investeringen verwacht voor de toekomst van Groningen, jongeren zijn jongeren erg belangrijk om hier een rol in te spelen, zowel in bepalen wat belangrijk is, maar ook in de uitvoering. Hoe zorgen we dat jouw stem ook gehoord wordt? Er is van alles mogelijk, van een grote dialoogtafel tot online sessies, van festivals tot jongerenraden. Maar wat wil jij? Waar en hoe moeten we investeren voor de mooist mogelijke toekomst voor jou, jouw generatie en de generaties na jou?

Op 12 juni ging een groep jonge Groningers met elkaar en met staatssecretaris Vijlbrief in gesprek over deze vragen.

Hieronder vind je een samenvatting wat op 12 juni is opgehaald.

uitkomsten

Hoe wil jij meedoen en meedenken? Hoe denk jij dat andere jongeren dit zouden willen? 

concreet
duidelijkheid
ambassadeurs
MBO
laagdrempelig
concrete onderwerpen zoals een skatebaan
bereiken van de stille jongeren
instanties verbinden
mond op mond reclame
onderschat jongeren niet
en bekende en onbekende groepen, stap in veilige omgeving, reeks workshops, stapjes
Jongerentop met vervolg, structureel faciliteren van vervolg, combinatie met een raad, niet abstract maar concreet, jongerenwerk kennis benutten 
samenwerking, faciliteren om mening te ventileren
geld moet geen drijfveer zijn maar een onkostenvergoeding zou wel fijn zijn
casus bij maatschappijleer en burgerschap
aandacht voor en na jongerentop, lopend programma
stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, wel het onderwijs erbij betrekken
regio ambassadeurs
verdieping verbreding
de stille gedupeerden zoeken
lokale organisaties
lange termijn plan – toekomst voor jongeren
geen nieuwe dingen die langs elkaar gaan lopen
structuren die er zijn versterken
enquête politiek vanaf middelbare school afnemen, misschien als gezamenlijk stem meenemen
klein houden en lokaal
voor en door jongeren
jongeren voor de groep
laagdrempelig

Wat heb jij nodig om serieus mee te denken en een bijdrage te leveren aan het vormgeven van de toekomst van Groningen? 

andere jongeren
zichtbaar maken dat er iets loopt om jongeren te bereiken, communicatie
zichtbaar dat er ook echt iets mee gebeurt
naar jongeren toe
regio ambassadeurs die stem van jongeren kunnen ophalen
tijdsinvestering niet te groot (geen hele dag) en maak het ook leuk met film eten etc. 
koppel terug wat ermee gedaan wordt
houdt rekening met verschillende doelgroepen (15 jarigen denken anders dan 20 jarigen)
onderwijs betrekken – stages – jongeren langer verbinden
maak het structureel
toegankelijk tot geld beter regelen

Welke thema’s spelen er nu, maar vooral ook in de toekomst, waar moeten we het over hebben? 

mentale gezondheid (geld is niet genoeg)
sociale netwerk, collectief, naar elkaar omkijken
kernzones
armoede (brain drain)
bereikbaarheid (OV dorpen) – goedkoper ov
laaggeletterdheid
middelen zijn onbekendheid
gevoel van er niet bij horen leidt tot overlast
gebrek uitgaansplekken & horeca = ook sociaal samenkomen
huisvesting (duurzaam & future proof)
gebrek aan vrijwilligheid en besef van eigen initiatief, kennen het niet, jongeren moeten vertrouwen krijgen in politiek
klimaatverandering, impact en dan vooral lange termijn

  • hoe maak je het bespreekbaar onder jongeren
  • windturbines en aanzicht dorpen

woningaanbod vergroten – bijkomende kosten nagaan (borg, servicekosten)
criminaliteit door verveling
intergenerationele armoede
failliet door corona
jeugdzorg = niet de zorg die we nodig hebben
geld vrijmaken voor buurtverenigingen
drugsbeleid
groepswoningen
kwaliteit onderwijs

  • werkdruk leraren
  • te grote klassen
  • actueel lesbeleid

cultuur subsidie voor festivals
mobiliteit
energie
meer groen, klimaatadaptatie
toerisme
generatie op generatie armoede – zelfredzaamheid
imago v/h noorden
landbouw
biodiversiteit
diversiteit/subculturen
het idee dat er niks te doen is
de kracht van Groningen – authenticiteit, pragmatisch, nuchterheid, kon minder
vluchtelingen integreren
economische agenda
verbinding van jeugd onderwijs
balans onderwijsniveau en werkgelegenheid

Meedoen met de toekomst van Groningen?
meld je aan!

In de toekomst volgen meer van dit soort sessies, om samen vorm te geven aan de toekomst. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte!

Ik wil graag op de hoogte blijven over de Toekomst van Groningen!